VAINNO

ČEZMEJNO INOVACIJSKO OMREŽJE ZA VREDNOSTNO ANALIZO V PODPORO VREDNOSTNI ANALIZI KOT INOVATIVNEMU ORODJU ZA POVEČANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH PODJETIJ

Osnovni cilj projekta sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-AT 2007-2013 je izgradnja in vzpostavitev čezmejne mreže, v kateri bodo povezane raziskovalne institucije, podporne organizacije in MSP-ji zagotovili trajnost sodelovanja z nenehnim razvojem metode Vrednostne analize, usposabljanjem kadrov in večanjem kompetenc, pri tem pa skladno s programom uspešno prenašali dognanja v prakso in prispevali k večji konkurenčni prednosti ter trajnostnem razvoju regij.

Ciljne skupine projekta so naslednje:
 • MSP-ji: potrebujejo podporo raziskovalnih institucij pri vzpostavljanju inovativnega okolja in uporabi metode Vrednostna analiza, ter visoko usposobljen kader. Potrebujejo tudi sodelovanje in povezovanje s sorodnimi podjetji.
 • Raziskovalne institucije, ki se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami ter izobraževanjem metod inovacijskega menedžmenta. Mreženje omogoča hitrejši, bolj transperenten in sistemski razvoj metode.
 • Regije (štajerska, podravska, pomurska, koroška, savinjska): na obeh straneh meje potrebujejo enakomernejši razvoj v primerjavi z razvitejšimi industrijskimi področji in pridobijo možnost izboljšanja socialne stabilnosti
 • Podporne organizacije: delujejo kot mehanizem za učinkovit prenos znanja v prakso – MSP-je in za uspešno podporo metode potrebujejo znanje z metodologijo, same pa nadgrajujejo uporabo posredovanega znanja in lastnih izkušenj v uspešno aplikacijo raziskav.
 • Širša javnost: strokovnjaki iz prakse in študentje v izobraževalnih/raziskovalnih institucijah bodo pridobili sodobna znanja ter izkušnje glede učinkovitega sodelovanja s podjetji, mediji bodo pridobili informacije s področja inovativnosti in kreativnosti ter učinkovitosti uporabe Vrednostne analize. Povečala se bo stopnja mobilnosti kadrov.
Direktni koristniki projekta bodo:
 • Raziskovalne institucije: ECM v Sloveniji ter IITF v Avstriji (nadaljnji razvoj metode).
 • MSP: 24 izbranih pilotnih firm: 12 v Sloveniji in 12 v Avstriji (aplikacija metode).
 • 1000 organizacij v Avstriji in Sloveniji, ki se bodo z metodo seznanili preko širjenja novic, smernic in prenosa dokumentov iz spletne platforme.
Projektno partnerstvo:
 • Vodilni partner projekta: ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR, odgovorna oseba prof. dr. Ludvik Toplak
 • Partner 1: IITF – Institut für Innovations- und Trendforschung, odgovorna oseba Dr. Manfred Ninaus
 • Partner 2: Innovation Service Network , odgovorna oseba Dr. Marjan Leber
 • Partner 3: Zavod Prava poteza, odgovorna oseba mag. Tanja Kocjan Stjepanovič
 • Partner 4: ŠGZ – Štajerska gospodarska zbornica, odgovorna oseba mag. Aleksandra Podgornik
Aktivnosti projekta:
1. RAZVOJ METODE VA
2. IZOBRAŽEVANJE INSTRUKTORJEV IN CERTIFICIRANJE INSTRUKTORJEV
3. IZOBRAŽEVANJE MODERATORJEV v IZBRANIH PODJETJIH
4. PILOTNI PROJEKTI
5. IZDELAN PRIROČNIK, PORTAL IN KONFERENCA

Kompetenčni center:
ISN-Innovation Service Network, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
Zg. Hajdina 159
SI-2250 Ptuj
Dr. Marjan Leber: marjan.leber@isn.si
www.isn.si

Sistemska navodila za uvajanje VA (Priročnik VA za MSP):